ภาพบรรยากาศโรงเรียน


ด้านหน้า

1  d

______ 4 ______ 5
ห้องเรียน โปร่งโล่ง

c โรงเรียนศิลปะแหลมคมเชียงใหม่ e

f

แวดล้อมด้วยงานศิลปะ
______ 2 ______ 3

บรรยากาศรอบโรงเรียน

A1 A2 A4A3

B1