Daily Archives: June 25, 2018


เปลี่ยนความชอบวาดรูปของลูก เป็นเส้นทางสู่อนาคต

ทดลองเรียนฟรี ชั้นเรียนวันอาทิตย์ เราช่วยให้เด็กที่ชอบวาดรูป ขีดเขียน รักในศิลปะ ได้พัฒนาทักษะไปอีกขั้น ปูทางไปสู่อาชีพในอนาคต สร้างแฟ้มสะสมงานศิลปะสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย   ด้วยแนวทางที่เน้นทางทักษะและส่งเสริมจินตนาการ ลงมือตั้งแต่คิด ร่าง สร้างผลงาน เรียนรู้การทำงานที่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน   เรียนศิลปะจึงไม่ใช่ได้เพียงศิลปะอีกต่อไป แต่เป็นการเรียนรู้การทำงาน การจัดการตัวเองและแก้ปัญหาเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในงาน   ส่งเสริมเด็กในทางที่ใช่สำหรับเขา ด้วยชั้นเรียนวันอาทิตย์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 3 ชั่งโมง ต่อเนื่อง 10 ครั้ง/คอร์ส สร้างชิ้นงาน 10 ชิ้นพร้อมกับทักษะที่เพิ่มมากขึ้น   รับจำนวนจำกัด !!! เพราะเราต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด (ชั้นเรียนวันเสาร์บ่ายเต็มแล้ว)   โทรวันนี้ก่อนเต็ม เพื่อนัดหมายและทดลองเรียน ฟรี ที่ เบอร์ 089 759 2504 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/A8tneE